نشانی کانال های رسمی دکترغفرانی در پیام رسان های مختلف

آیدی کانال نام پیام رسان
@dr_ghofrani پیام رسان ایتا
@dr_ghofrani پیام رسان بله
https://sapp.ir/dr_ghofrani پیام رسان سروش
@dr_ghofrani پیام رسان گپ
نظر دهي راجع به اين پست بسته است.