کودک و خانواده

برای پرورش گل آن را آب داده و در نور میگذارند و همه زمینه ها را برای شکفتن آن فراهم می نمایند تا خودش باز شود.

آیا انسان میتواند با دست به باز شدن گل کمک کند و به آن به صورت مصنوعی شکوفایی دهد؟

 

 

نویسنده : دکتر محمد جعفر غفرانی

نشر قرآن و اهل بیت نبوت

تلفن مرکز خرید کتاب : 02188390570