از سیادت تا وزارت

طبق آموزه های قرآن کریم و اهل بیت ع ، رشد انسان در زندگی ، یکنواخت نیست ، بلکه سرعت و نحوه ی رشد ، نیاز و تواناییهای فرد در مراحل مختلف زندگی ، دائما در حال تغییر می باشد.

فهم “رشد” و مرحله ای بودن آن ، از مهمترین عوامل موفقیت و افزایش کارایی والدین است و روشن کننده توانها و نیازها و تنظیم کننده نقش و وظائف آنان در قبال خود و فرزندان می باشد و رفع دشواری ها و ناسازگاریهای رفتاری و حل مشکلات و تعدیل “انتظارات” را ممکن می سازد.

نویسنده : دکتر محمد جعفر غفرانی

نشر قرآن و اهل بیت نبوت

تلفن مرکز خرید کتاب : 02188390570

نظر دهي راجع به اين پست بسته است.