درباره شب قدر

« لیل »، شب است و « لیله » هم شب است. اما لیل، « مذکر » و لیله، « مؤنّث » است. آن « مؤنّثِ کُل »، آن نفسِ واحدة پاکِ پذیرا. آنکه « قدرت زایندگی » و به وفور « قدرتِ پرورشدهندگی » دارد. همان وجودی که مهبط ملائکه و روح است. وجودی …

ادامه مطلب...